Ett beroende - flera utlopp

Är du anhörig till en beroende?

Som anhörig till en person med alkohol-/drogberoende har vi mött lögner och upplevt besvikelsen över löften som aldrig infriades. Efter hand såg vi hur drickandet/ drogandet blev värre trots löften om bättring. Vår oro ökade och vi var ibland beredda att ge upp. Det finns hjälp att få.

Du är inte ensam!

"I anhörigprogrammet får du träffa människor som delar dina upplevelser och erfarenheter. Tillsammans ger ni varandra stöd och uppmuntran över hur det är att vara anhörig till någon med beroendeproblem".

Anhörigprogrammet innehåller föreläsningar och information om vad kemiskt beroende är, hur det utvecklas, vad som händer under långvarigt drickande/drogande, vad som händer i familjen när man slutar dricka/droga, och hur de anhöriga kan få en bättre förståelse för sitt eget beteende och börja se en förändring för ett bättre liv.

Nedan ser du exempel på frågeställning som du kommer få svar på:

  •  Vad är ett beroende?
  •  Vad är medberoende/möjliggörare?
  •  Var kan jag få stöd i fortsättningen?
  •  Hur kan jag stödja mina barn?

Du får också tillfälle att prata med människor som nyligen genomgått Valets behandling och nu lever nyktra och drogfria. De kan berätta för dig om hur de ser på sin situation och hur de upplever sin familj, sina vänner och arbetskamrater.

Anhörighelgen ingår i behandlingen och är helt kostnadsfri för dig som har en anhörig eller vän i behandlingen. Till anhörighelgen på Valet är alla välkomna. Se mer under utbildningar/kurser.


Är du medberoende?

Medberoende innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara samtidigt som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen.

Om man är medberoende i relationer till andra människor, tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteende än sina egna tankar och känslor.
När man är medberoende är man så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man bryr sig så mycket om den andre att man glömmer sig själv.
Man har behov av att kontrollera det som händer den andre för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget inre liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre personen efter som man uppfattar personen som ansvarslös

Återta kontrollen över Ditt liv!

"Som medberoende låter man en annan människas beteende styra ens eget sätt att vara. Man går helt upp i den andres problem och man kan uppleva att man till slut inte ”existerar” annat än när man uppoffrar sig för någon annan".

Medberoende har fem kärnsymptom, som genomsyrar den medberoendes liv:

  • Medberoendepersoner har svårt för att uppleva hälsosam självkänsla. Man pendlar ofta mellan att känna sig helt usel till att känna sig bättre än andra; att vara arrogant och grandios.
  • Medberoendepersoner har svårt att sätta hälsosamma gränser. Ett personligt gränssystem är en inre mekanism som både skyddar och bevarar individens kropp, tankar, känslor och beteende.
  • Medberoendepersoner har svårt att "äga" sin egen verklighet. Människor som är medberoende vet inte vilka de är. De har svårt att se och definiera sin egen verklighet.
  • Medberoendepersoner har svårt att uppmärksamma och tillfredsställa sina egna önskningar och behov.
  • Medberoendepersoner har svårt att uppleva och uttrycka sin verklighet på ett balanserat sätt. En vanlig tendens är att leva i en eller annan extrem; antingen klär de sig perfekt och oklanderligt eller slarvigt och trasigt; antingen sätter de mycket starka gränser eller också har de inga eller mycket få gränser etc.