Ett beroende - flera utlopp

Drogberoende

Narkotiska preparat används inom sjukvården och skall tas enligt läkares ordination. Allt annat bruk av narkotika är drogmissbruk. Behandlingsprogrammet på Valet omfattar allt kemiskt beroende, även läkemedels- och drogberoende.

Känner du igen dig? 

"Om du använder mer tabletter än vad läkaren föreskrivit, om du går till flera läkare för att få flera recept eller om du känner att du inte kan avstå från dina tabletter kontakta oss, vi hjälper dig". 

Mer om drogberoende:

Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av. Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt droganvändande. Risken för att bli beroende är större om man dricker eller drogar ofta eller mycket. Om man agerar på ett sådant sätt brukar det kallas för riskbruk.

Att ha ett drogberoende innebär att man gång på gång ställer till det för sig. Det brukar vara svårt att erkänna att man har missbruksproblem, både för sig själv och för andra, men om man kan göra det är det ett första steg mot att bli av med problemen.

Mer om läkemedelsberoende:

En person som blir läkemedelsberoende behöver som regel allt större doser av läkemedlet eftersom kroppen vänjer sig vid läkemedlet och kräver mer. Behovet förändras. Man behöver inte längre läkemedlet för de symtom som det från början skrevs ut för. I stället tar man läkemedlet för att det ger något slags stimulans, välbehag eller tillfredsställelse. Man känner ett sug eller ett begär efter läkemedlet och mår dåligt och får abstinenssymtom utan det.

Du blir lättare beroende av vissa preparat än av andra. Till de mer beroendeframkallande hör vissa sömnmedel samt lugnande eller smärtstillande läkemedel. Det varierar också från person till person hur lätt man har att bli beroende. Har man sedan tidigare ett beroende av till exempel alkohol är risken större att drabbas av läkemedelsberoende.

Symtom på läkemedelsberoende:

Olika preparat ger olika symtom. Rent allmänt kan sägas att om man äter mycket av ett läkemedel och stadigt ökar konsumtionen kan det vara ett tecken på att man börjar bli beroende.

När det gäller lugnande medel kan senare tecken på beroende vara sluddrande och förvirrat tal, eller att man har svårt att samordna sina rörelser och därmed också svårare att hålla balansen.

För smärtstillande medel kan symtomen vara viktminskning, sömnighet, sluddrande tal eller svängningar i humöret.