Ett beroende - flera utlopp

Sex & kärleksberoende

Sexberoende kännetecknas av ihållande och upptrappande sexuella tankar och handlingar som har en negativ inverkan på individens liv.

En kamp

"Det är en daglig kamp att kontrollera eller ignorera sexuella känslor och handlingar, vilket är mycket påfrestande".

De flesta sexberoende vet inte hur man ska uppnå verklig intimitet och har svårt eller ingen möjlighet att bilda anknytning till deras sexuella partners. Så småningom blir strävan efter sex viktigare än familjen, karriär, och även personlig hälsa och säkerhet. När individen blir helt upptagen sexuellt i form av energi och tid, följer personen en rutin eller ritual att agera ut på lust som sedan följs av känslor av förnekelse och sedermera skam, förtvivlan och förvirring. Sexberoende är behandlingsbart.


Kärleksberoende

Kärleksberoende är ett mänskligt beteende där människor blir beroende av känslan av att vara kär. Kärleksberoende kan ta sig många olika uttryck. Kärleksberoende är mycket vanligt.

Kärleksberoende

"Den kärleksberoende inser inte att han/hon är beroende av att älska. Kärleksberoende kan behandlas med olika beroendetekniker - genom gruppmöten och stödmöten samt enskilda samtal - varav de flesta liknar dem för tillfrisknande från andra beroenden såsom sex- eller alkoholberoende. ".