Ett beroende - flera utlopp

Har du personal med beroendeproblematik?

Är du chef eller arbetsledare? Då är du en person med stor makt och möjligheter att rädda liv. Få frågor verkar vara så laddade och svåra att hantera som misstanken om att en medarbetare dricker för mycket eller använder droger. Tänk om jag har fel? När skall jag ta upp det? Hur lägger jag upp det första samtalet? Har jag över huvud taget rätt att lägga mig i? Vad gör jag om jag har rätt? Du har både befogenhet och skyldighet att ta tag i problemet!

Du kan påverka!

"Företaget åsamkas stora kostnader för frånvaro, misstag, försämrade kundrelationer etc. Övriga anställda upplever kanske irritation och besvikelse över att ingenting görs. Säkerhetsrisken ökar markant och många olyckor hade kunnat undvikas".

Om det finns en policy agerar du utifrån den och slipper fundera över hur du skall hantera dessa problem. I policyn skall det också finnas en åtgärdsplan. Betona konsekvenserna om planen inte följs.  Finns det ingen policy på ditt företag ännu, ring oss. Vi hjälper till med utformning och implementering. Se även våra företagsavtal, där vi erbjuder en helhetslösning för företag.

Om din medarbetare behöver hjälp att komma ur sitt beroende är han eller hon välkommen till oss. Ni ringer då och bokar ett personligt samtal hos oss. Under full sekretess hjälper vi till att konstatera graden av missbruk eller beroende.

Du får som arbetsgivare löpande rapportering om framsteg och avvikelser. Du blir också kallad till utvecklingssamtal hos oss tillsammans med din medarbetare.

Från och med nu är ansvaret inte längre ditt. Du har nu handlat på det sätt som förväntas av dig som chef. Ansvaret för rehabiliteringen ligger nu hos den anställde själv.


Är du arbetskamrat?

Hur hjälper jag en arbetskamrat med alkohol-/drogproblem? Hur märker jag att det finns missbruk/beroende på arbetsplatsen? Vågar jag ingripa på min egen arbetsplats med risk för att lägga mig i personens privatliv?

Exempel på signaler:

  • Ojämn arbetsprestation
  • Nedstämdhet och håglöshet
  • Kommer ofta för sent
  • Har en hög korttidsfrånvaro
  • Abstinens i form av darrhänthet och svettningar.
  • Luktar sprit
  • Retlighet

Innan det har gått så här långt borde du som arbetskamrat reagerat, upptäckt de olika signalerna och sagt ifrån, försökt få ett rakt och ärligt samtal till stånd med er arbetsgivare, gärna tillsammans med någon annan arbetskamrat. Beskriv de konkreta händelser som inträffat på arbetsplatsen och som tyder på ett missbruksproblem. Du blir för den skull inte angivare. Du förstör inte den beroendes yrkeskarriär. Det som förstör för henne eller honom är om missbruket på arbetsplatsen får pågå. Många människor hamnar i ett allvarligt beroende utan att någon säger något. Av "hänsyn".