Ett beroende - flera utlopp

Är du socialsekreterare?

Som socialsekreterare har du troligen en bred erfarenhet av beroende i olika former. Antingen du jobbar i individ- och familjeomsorgen eller på en missbruksenhet möter du beroendeproblem i olika former. Du vet hur ett missbruk/beroende påverkar ekonomi, familjerelationer och hela den sociala situationen.

Att hjälpa den beroende och hans eller hennes familj kräver stort engagemang från din sida. Stödsamtal, ekonomisk hjälp, uppmuntran och stöd till make/ maka, barnens situation, bostadssituationen etc.

VALET har stått till Socialtjänstens förfogande sedan våren 1988. Sedan 1992 har vi ett avtal med Göteborgs stad och flera tillhörande kommuner, som noggrant reglerar vilka krav du som socialsekreterare har rätt att ställa.

Din hjälp är ovärderlig!

"Ibland behövs externa resurser. På valet är vi specialister på beroendebehandling. Med socialtjänstens resurser och med din hjälp kan vi tillsammans åstadkomma resultat".

Under de år vi behandlat klienter från socialtjänsten har vi utvecklat ett omfattande uppföljningssystem. Som beställare får du fullständig kontroll över hela behandlingen och den tvååriga uppföljningen. Personliga samtal mellan dig, din klient och oss äger rum före, under och efter behandlingen. Du får skriftliga rapporter och kopior på individuella behandlingsplaner, eftervårdsplaner etc. Vi finns nära dig här i Göteborg och du kan enkelt nå oss dagligen på telefon.