Reneé berättar om ADDIS

ADDIS
Är ett alkohol och drog-diagnosinstrument – med andra ord ett utredningsverktyg för att ta reda på om en person har en alkohol och drogproblematik.

Vi använder ADDIS för att se om en person har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger i alla former. Addis screenar även för ångest, depressioner, stress, ätstörningar samt spel om pengar även kallat hasardspel.

Reneé Nilsson, Enhetschef på Valet, är Certifierad ADDIS-utredare och berättar här hur det går till och varför hon tycker det är viktigt att göra en utredning.

Vi går muntligt igenom ett givet frågeformulär, ett starkt verktyg för underlag till diagnos.

Förutom att själva testet ger sina tydliga svar, måste du formulera dina svara på de frågor jag ställer och det i sig har en terapeutisk verkan då du själv, under intervjun, blir medveten om dina problem.

Jag tycker att alla som söker sig till oss skulle låta göra en ADDIS pga av den terapeutiska verkan. Både du själv och ev arbetsgivare blir varse de problem som finns, du behöver inte längre undra eller blunda för vilka åtgärder som krävs för ditt tillfrisknande.

Så här kan det se ut:

David, 32, kom till oss då arbetsgivaren upplevt att David varit påverkad då han talat sluddrig vid tillfällen på jobbet, han hade dock inte luktat alkohol.

När David kom gjordes en ADDIS och under intervjun framkom att David två år tidigare råkade ut för ett ryggskott och i samband med det börjat äta smärtstillande och lugnande tabletter.
Under de två åren hade han utvecklat ett beroende för läkemedel.

Intervjun gav också att David drack ganska mycket alkohol och därför visade ADDIS ett beroende även av alkohol.

Han screenade inte positivt för ångest och depression, vilket vi hade trott pga användandet av lugnande, däremot hade han höga poäng för stress,

David påbörjade sin rehabilitering här hos oss på Valet och är nu nykter och drogfri sedan 6 år tillbaks.

ADDIS

Varför blir jag sjuk om någon nära mig dricker för mycket?!

Läs vad Janique Svedberg, VD och beroendeterapeut, säger om detta och den
Workshop i Medberoende hon håller på Valet.

 

Medberoende är en överlevnadsstrategi i en destruktiv familj eller ett destruktivt förhållande – t ex ett aktivt beroende.
Du tappar bort dig själv och gränserna mellan dig själv och andra. Du anpassar dig till den andra personens beteende och lever kanske med oro och ångest, stress och dåligt mående. Du upprätthåller en fasad, för att dölja, som gör att de destruktiva mönstret aldrig bryts och du riskerar att väcka ett eget process- eller känsloberoende.

Workshopen hjälper dig att hitta och sätta kärleksfulla gränser, för att kunna må bra  själv i familjen eller förhållandet och för att kunna uppmuntra till förändring.
Lär dig var jag slutar och du börjar.

Om du lever med eller nära någon med aktivt beroende
Om du känner att du inte kan vara ditt sanna jag i familjen eller i din relation eller om du överhuvudtaget bara funderat på begreppet medberoende.
Då är den här workshopen en väldigt god start till bättre mående.

Det är lätt att tro och uppleva att man är ensam när man står mitt i sitt problem – att vara med denna helg kommer att visa att du inte är ensam, att det finns fler i samma situation.
Den visshet och gemenskap, workshopen skapar, gör att du växer och din självkänsla hittar hem igen.

 

Välkommen och tack för att du tar hand om dig !

Workshop i Medberoende

Frukostmöte på VALET! – 14 mars & 12 april

VI TALAR OM STRESS

Stresshantering förebygger återfall och är en vital del i drogfriheten. Vid bristande stresshantering är det lätt att ta till kortsiktiga känslomässiga befriare som exempelvis alkohol. Här arbetar VALET! i samarbete med företag i att utbilda och medvetandegöra problematiken.

Vi bjuder in dig som arbetar som HR eller personalansvarig med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Föreläsare är Kristoffer Södersten, Legitimerad läkare och Specialist i psykiatri.

Fri fika och enklare frukost serveras med mingel från kl 07.30. Mötet äger rum kl 08:00 – 09:00.

Anmäl dig här»

Till inbjudan»

Kom till Linköping den 13 mars!

Valet föreläser tillsammans med professor Markus Heilig om alkoholberoende!!

Janique Svedberg och Åsa Snaar kommer till Linköping den 13 mars för att hjälpa till att sätta fokus på beroendets många perspektiv.
Dagen behandlar forskning, barn, familj, arbete, teknik, ANDT*, yrkesliv.
*ANDT-strategin är en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

 

Kom och ta del av viktig kunskap och klokskap!!!

 

Anmäl dig här!

5 tecken på att kollegan dricker

Det är inte att ”lägga sig i” eller att ”ange” någon om man ser att en kollega mår dåligt eller om man misstänker alkoholproblem – det är att bry sig och att kanske rädda ett liv och hjälpa en hel familj!

Här kommer 5 tecken, som kan beror på alkoholproblem

 

  1. Upprepad korttidsfrånvaro och sena ankomster
  2. Sjunkande intresse för arbetet. Det krävs tid och energi för att dölja missbruket.
  3. Smålögner och trassel med kollegor och chefer.
  4. Personen luktar sprit och/eller gör bort sig på personalfester
  5. Personen skapar oro och irritation och är ofta rastlös och irriterad.

Så agerar du

Misstänker du att en kollega missbrukar alkohol eller andra droger kan du fråga hur hen mår, annars kan du tala med chefen eller skyddsombudet. Är det chefen du misstänker vara den som har problem, då kan du vända dig till högre chef eller facket.

Källor Drinkwise och Vision

Alkohol påverkar direkt dina hungerkänslor!

Detta betyder att om du vill gå ner i vikt eller har ett mat- eller sockerberoende skall du helt undvika alkohol!

Många tar en sväng till hamburgerbaren eller kylskåpet efter en festkväll på stan eller hemma.
Trots att alkohol är väldigt rikt på energi visar ny studie att när vi dricker aktiveras celler i hjärnan så att vi blir hungriga!
Det som är speciellt med alkohol, eller etanol som det egentligen handlar om, är att det inte finns någon specifik receptor som tar hand om det i hjärnan.
– Likväl sätter det igång den här hungersignalen, säger Helgi Schiöth, professor vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, som själv forskar om på vilket sätt hjärnan styr vårt födointag.
Det som händer är att de så kallade Agrp-neuronen aktiveras, i den delen av hjärnan som kallas hypotalamus, och dessa neuron är väldigt viktiga för vår motivation att äta. Ju mer alkohol, desto mer aktivitet i dessa neuron, vilket gav en ökad motivation att äta.

Läs mer här!

källa svt nyheter

Små, små ord … för att främja tillfrisknande!

Det finns mycket bra vi kan göra för att leda beroende till tillfrisknande, allt från 12-stegsgrupper till att välja våra ord kring beroendet.


Jo, det är så att de ord vi använder kan stötta personer på väg mot tillfrisknande. Beroendesjukdomen är en kronisk hjärnstörning, brukar man säga, som man kan tillfriskna ifrån.
Orden vi använder när vi talar om beroendesjukdomen spelar roll, eller?
Känn på skillnaden; missbrukare – beroende, alkis eller knarkare – beroendesjuk.
I vad ligger skillnaden? Är det inte bara kosmetika eller ett sätt att få det att se bättre ut än vad det i själva verket är?
NEJ, vi tycker inte det.
Vi tycker att det är viktigt hur vi använder orden för att minska stigmat kring sjukdomen och få människor att våga söka hjälp. Stigma och skam står i vägen både för den som bär på sjukdomen och anhöriga.
Tänk hur det varit kring den psykiska ohälsan och hur svårt det var att söka adekvat hjälp när man såg sig själv som ”psyksjuk” eller ”nervsvag” och var tvungen att gå till en ”hjärnskrynklare”. Många drog sig för att söka hjälp av rädsla att stämplas, nu ser det helt annorlunda ut – tack och lov!

Så nu är det hög tid att vi börjar ändra vårt sätt att tala och tänka kring beroendesjukdomen!

Väldigt mycket finns att tillgå och väldigt mycket görs inom spektrat för beroendevård och recovery. Det finns mycket hjälp att tillgå i behandling och många uppnår varaktig nykterhet och lever hälsosamma och produktiva liv. Detta till trots, skapar stigmat kring beroendesjukdomar stora hinder till behandling och tillfrisknande!

För att komma tillrätta med detta har man i USA, White House Office of National Drug Control Policy, skapat ett dokument rörande terminologin, vilka ord som används, relaterad till beroendesjukdomar och substansstörningar.
Läs dokumentet här

Hur kan du ändra ditt sätt att tala kring beroende för att bidra till att bryta stigmat?

Vill du tala om ditt beroende och hur vi kan hjälpa dig

1 2 3 4 5